आगे क्या लगाती हो? | Hindi Jokes and Quotes

आगे क्या लगाती हो?

लड़का: तुम्हारा नाम क्या है?
लड़की: पुष्पा।
लड़का: आगे क्या लगाती हो?
लड़की: Whisper
लड़का: अरे नहीं… मेरा मतलब है कि पीछे क्या लगाती हो?
लड़की: जी, सरसों का तेल!

One thought on “आगे क्या लगाती हो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *