Neeyat pappu ki tarah saaf 

1 Girl asks to Pappu : woh kya hai jo cow
ke paas 4 aur mere paas 2 hain?
Pappu : legs
Girl : woh kya hai jo tumhari pant main
hai aur meri pant mein nahi hai?
Pappu: paisay
Girl : woh kya hai jo log din main karne
ke bajaye ko raat me bistar pe karte hain
pappu: neend puri karte hain
Girl : woh kya hai jo ladki pehli daffa
karwate huye pain ki wajah se roti hai?
Pappu : kaan main chhed.
MORAL : Aap bhi apni neeyat Pappu ki tarhan saaf rakhain.