Funny Hindi Quotes

Raksha Bandhan

Na papa ki maar se

Na ladki ki inkar se

Ladke darte hain to sirf

Raksha Bandhan ke tyohar se

Back to top button