Tumhara wakil kahan hai

Judge: “Tumhara wakil kahan hai?”
Chor: “Jee mera wakil nahi hai.”
Judge: “Lekin wakil hona zaruri hai.
Koyi baat nahi hum tumhare liye sarkari wakil de denge.”
Chor: “Nahi, hozoor, mujh par raham kijiye, mujhe koyi wakil nahi chahiye.”
Judge: “kyun?”
Chor: “Hozoor, pichhli baar mehnat seĀ  churayi saari murgiyon ko sarkari wakeel akela hi kha gaya tha. Ek bhi murgi mere hisse nahi aaya.”